Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Methods for Efficiency Development of Methods for the Sustainable Increase of Manufacturing Resource Efficiency in SME

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centre for design and management of manufacturing systems
Bidrag från Vinnova 479 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04510

Statistik för sidan