Methods for Efficiency Development of Methods for the Sustainable Increase of Manufacturing Resource Efficiency in SME

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centre for design and management of manufacturing systems
Bidrag från Vinnova 479 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04510

Statistik för sidan