Meta-affärsmodell för mobila tjänster

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Distansöverbryggande teknik
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - december 2010
Status Avslutat