META - METoder för Användarinvolvering: Utveckling av nya tjänster för Luftfartsverket och partners

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Centrum för tjänsteforskning
Bidrag från Vinnova 3 238 297 kronor
Projektets löptid januari 2008 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02741

Statistik för sidan