Mentor4Research 2011

Diarienummer 2010-02120
Koordinator KUNGL. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - november 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Mentor4Research syfte är att vara en katalysator för kommersialisering av forskningsresultat i den svenska universitetsvärlden. Mål var att ha upp till 50-60 forskare i programmet - Totalt deltog 59 forskare i programmet. Mål att driva ett kvalitetsprogram - Fortsatt hög kvalite, med bara ett undantag har forskare varit nöjda med sin mentor. Forskare och mentorer har vid uppföljning visat att det är ett mycket uppskattat program. Mål ökad kommersialisering av forskningsresultat - Långsiktig effekt, kan bäst mätas en 4-5 år efter avslutat program

Resultat och förväntade effekter

Programmet har nått sina mål om antal deltagare och det är fortsatt hög kvalite med bra forskare och mentorer. Effekten av ökad kommersialisering av forskningsresultat är en långsiktig effekt och kan bäst mätas 4-5 år efter avslutat program.

Upplägg och genomförande

Utvalda forskare får en utvald affärsmentor. De träffas i 1+1 möten minst en gång per månad. Forskare och mentorer deltar även i 3-4 gemensamma möten. Ett Omkostnadskonto möjliggör att forskare kan göra resor för att bättre förstå marknadspotentialen samt för att identifiera samarbetspartners. Programmet avslutas med en Avslutningskonferens, där åtta forskare tävlade om ett Forskningsstipendium på 100 000 kr till den forskare som har utvecklats mest under programmet. Genomförandet har fungerat väl enligt plan.

Externa länkar

Webb site for Mentor4Research

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.