Membranproteiner viktiga för sjukdomen diabetes

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - december 2015
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00987

Statistik för sidan