Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mekanismer för integrering av datorstöd inom sjukvården

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 6 690 000 kronor
Projektets löptid april 2006 - juni 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Inom den medicinska sektorn finns ett stort behov av tekniker som möjliggör flexibel integration av allehanda sjukhusutrustning och administrativa system i nätverk. Systemen förnyas ofta och ny utrustning behöver integreras, och dessutom finns krav på mobilitet av både utrustning och personal med bibehållen integration. Projektets mål är att utveckla ett prototypramverk med integrationsmekanism, samt en prototyp till integrationsplattform som stödjer ramverket.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultaten i form av ett öppet ramverk för integration har en mycket stor potential för kommersialisering. Själva ramverket görs allmänt tillgängligt och en viss prototypanpassning av för sjukhuset viktiga delsystem kan ske inom projektets ram. Ett genomslag för tekniken kan förväntas leda till att tillverkarna successivt anpassar sin utrustning och system till ramverket.

Upplägg och genomförande

Integrationsproblematiken i hela sin generalitet är naturligtvis överväldigande. Vi fokuserar på en speciell, men utmanande, situation, dvs sjukvården. Och även här kommer vi initialt att arbeta med nerskalade scenarier med ett fåtal inblandade system för att successivt öka komplexiteten. Arbetet sker i mycket nära samarbete mellan forskare från datavetenskap, personal från universitetssjukhusets IT-strategiska avdelning samt sjukhuspersonal. I samtliga grupper involveras både män och kvinnor och IT i sjukhusmiljö väcker många intressanta perspektiv på genusfrågor och mångfald. Projektet involverar även kontakter med de ledande leverantörerna av sjukhusutrustning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02498

Statistik för sidan