Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mekaniska studier av adipocytspecifika genprodukter och implikationer för metabol sjukdom

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research
Bidrag från Vinnova 2 205 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - juli 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00973

Statistik för sidan