Mekaniska studier av adipocytspecifika genprodukter och implikationer för metabol sjukdom

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research
Bidrag från Vinnova 2 205 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - juli 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00973

Statistik för sidan