MEET-UP: Ökad innovationsförmåga i produktion med MEET-applikation och smart samverkan

Diarienummer 2016-04520
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - augusti 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syfte är att utveckla svenska företags förmåga att leda och organisera för ökad innovationsförmåga i sitt arbete. Med ett arbetssätt baserat på MEET-modellen kan företagen strukturerat värdera och förbättra viktiga delar av sina organisations- och informationssystem, bl a möten, metoder, kompetenser, informationshantering och IKT-system. Tillsammans kommer kunskap och arbetssätt utvecklas för att IUC Wermland, Chalmers och Swerea IVF ska kunna sprida kunskaper och metoder, både från MEET- och andra forskningsprojekt inom innovationsledning och organisering.

Förväntade effekter och resultat

Projektet utvecklar en industriell metodik kring MEET-metoden som stödjer företags arbete för ökad innovationsförmåga med bl a workshoppar och stödmaterial för innovationsledning. Företagen får stärkt förmåga för innovationsledning. Samarbetet utvecklas mellan Chalmers, Swerea IVF och IUC Wermland, som får egen förmåga att arbeta med MEET-modellen. På lång sikt förväntas arbetssätt med MEET-modellen vara etablerat på flera IUC-bolag, och flertalet företag har fått stöd för innovationsledning från Swerea IVF, Chalmers, IUC Wermland.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs på 18 månader med start 1 dec 2016. Först planeras respektive företagsinsats på LaRay, Ventisol Brandventilation, Tamtron och Slottsbro. En öppen workshop genomförs på IUC Wermland med MEET-modellen, och metoder för stödjande företagsinsatser utvecklas och paketeras. Insatser på företagen görs under 2017 och följs upp 2018. IUC Wermland, Swerea IVF och Chalmers medverkar i varje insats som inleds med en detaljerad företagsworkshop, och avslutas med en uppföljning. Parallellt vidareutvecklas MEET-appen och samarbetet mellan Chalmers, Swerea IVF och IUC

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.