MEET-UP: Ökad innovationsförmåga i produktion med MEET-applikation och smart samverkan

Diarienummer 2016-04520
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - augusti 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syfte är att utveckla svenska företags förmåga att leda och organisera för ökad innovationsförmåga i sitt arbete. Med ett arbetssätt baserat på MEET-modellen kan företagen strukturerat värdera och förbättra viktiga delar av sina organisations- och informationssystem, bl a möten, metoder, kompetenser, informationshantering och IKT-system. Tillsammans kommer kunskap och arbetssätt utvecklas för att IUC Wermland, Chalmers och Swerea IVF ska kunna sprida kunskaper och metoder, både från MEET- och andra forskningsprojekt inom innovationsledning och organisering.

Förväntade effekter och resultat

Projektet utvecklar en industriell metodik kring MEET-metoden som stödjer företags arbete för ökad innovationsförmåga med bl a workshoppar och stödmaterial för innovationsledning. Företagen får stärkt förmåga för innovationsledning. Samarbetet utvecklas mellan Chalmers, Swerea IVF och IUC Wermland, som får egen förmåga att arbeta med MEET-modellen. På lång sikt förväntas arbetssätt med MEET-modellen vara etablerat på flera IUC-bolag, och flertalet företag har fått stöd för innovationsledning från Swerea IVF, Chalmers, IUC Wermland.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs på 18 månader med start 1 dec 2016. Först planeras respektive företagsinsats på LaRay, Ventisol Brandventilation, Tamtron och Slottsbro. En öppen workshop genomförs på IUC Wermland med MEET-modellen, och metoder för stödjande företagsinsatser utvecklas och paketeras. Insatser på företagen görs under 2017 och följs upp 2018. IUC Wermland, Swerea IVF och Chalmers medverkar i varje insats som inleds med en detaljerad företagsworkshop, och avslutas med en uppföljning. Parallellt vidareutvecklas MEET-appen och samarbetet mellan Chalmers, Swerea IVF och IUC

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.