Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

MEET-UP: Ökad innovationsförmåga i produktion med MEET-applikation och smart samverkan

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - augusti 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att erbjuda företag stöd att stärka sin innovationsförmåga genom att utveckla sin förmåga att analysera, värdera, och förbättra strukturer på organisations- och informationssystemet. Syftet var också att stärka samverkan mellan Chalmers, Swerea IVF och IUC-bolagen. Målet var att (i) vidareutveckla MEET-modellen från tidigare projekt, inkl MEET-app för självvärdering, att (ii) genomföra workshoppar och stödja deltagande företags utveckling, och att (iii) ge IUC-bolagen kunskap för fortsatt användning. Dessa mål har enligt projektets parter uppnåtts.

Långsiktiga effekter som förväntas

MEET-modellen och företagsworkshoppar har utvecklats vidare och med stöd från detta har deltagande företag förbättrat sin innovationsförmåga och tvärfunktionellt lärande. Tamtron har förbättrat sin kommunikation och kvaliteten i leveranser. Ventisol har utvecklat sitt sätt att kommunicera internt och externt. Laray har stärkt sin förståelse för hur de bör arbeta för att få mer effektiv beredning och produktion. IUC-bolagen har fått kunskap om MEET-modellen för fortsatt användning. Ytterligare MEET-workshoppar genomförs närmaste tiden med andra IUC-bolag.

Upplägg och genomförande

Enligt plan utvecklades och genomfördes (i) öppen introducerande workshop tillsammans med IUC-bolagen i projektet, (ii) fördjupade workshoppar på Tamtron resp Ventisol för analyser av arbetssätt och kommunikation i företagets organisation, och (iii) MEET-appen för skapande av engagemang, förståelse och analys. Därefter erbjöds stöd för fortsatt analys och förbättringsarbete på företagen. Resultat har publicerats och en enkel omvärldsanalys av metoder som liknar MEET har gjorts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04520

Statistik för sidan