Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Medtech4Health Innovation Award 2017-2018

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH STH
Bidrag från Vinnova 1 140 560 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: utlysning för strategiska projekt

Syfte och mål

Målet är att öka implementering av ny medicinteknik inom vård- och omsorg genom att lyfta fram goda exempel, sprida info om medicinteknik och samtidigt öka kännedomen om Medtech4Health. Syftet är att lyfta fram föredömen för att på sikt öka möjligheterna för att få ut ny medicinteknik på marknaden. Vi anser att vi lyckats väl med detta.

Resultat och förväntade effekter

Priset pekar på flera goda exempel inom vård och omsorg där ny innovativ teknik och arbetssätt har implementerats och ger ett mervärde till patienter i den svenska vården. Genom att lyfta olika grupper av anställda i vård och omsorg har vi kunnat informera branschen då prisutdelningen röner medialt intresse. Till exempel har Sveriges Radio P4 gjort uppmärksammade intervjuer. Både nomineringar och utsedda vinnare har lyfts av t.ex. SKL och berörda regioner på olika vis. På det stora hela är den mediala uppmärksamheten kring detta pris relativt hög.

Upplägg och genomförande

Arbetet är upplagt så att en utsedd jury arbetar löpande under hösten med förberedelser och underlag för att möjliggöra nomineringar samt sprider information om priset. Juryns fem ledamöter kommer från företags- och branschsidan, regioner/vården samt SKL. Efter att nomineringstiden gått ut arbetar juryn med att bedöma inkomna bidrag, ett ganska omfattande arbete beroende på antal inkomna nomineringar. Några fysiska sammanträden hålls vilket utmynnar i ett resultat, ibland avgjort genom omröstning och ibland i enighet. Priset har delats ut tre gånger under perioden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-01948

Statistik för sidan