Medtech4Health Innovation Award 2017-2018

Diarienummer 2017-01948
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - KTH STH
Bidrag från Vinnova 1 140 560 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Med Medtech4Health Innovation Award vill Medtech4Health lyfta fram och premiera goda exempel på implementering av medicinteknik i vård och omsorgs-sektorn. Priset delas ut till en grupp anställda som framgångsrikt och aktivt har deltagit i införandet av medicinteknik, teknik eller tjänster som leder till betydelsefulla förbättringar av vården. Syftet med att lyfta fram föredömen är att på sikt öka möjligheterna för att få ut ny medicinteknik på marknaden, något som är väsentligt för att Medtech4Health ska nå sina mål.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna av Innovation award är att: -Nominerade goda exempel uppmärksammas och därmed ökad spridning till andra regioner och länder. -Positivt erkännande för personal inblandad i projektet. -Ökad vilja och engagemang i att samarbeta både nationellt och internationellt och därmed stärtk relation mellan intressenterna i quadrohelix. -Kunskapen om vad medicinteknik kan göra för att förbättra vård&omsorg höjs. -Öka medvetenheten om vad innovativ medicinteknik är och exempel på hur denna kan förbättra för både patienter, anhöriga och vårdpersonal.

Planerat upplägg och genomförande

Liknande upplägg som gjordes för InnovationAward 2016 där mindre förbättringar planeras.Nominering sker via ett enkelt formulär och är öppet för alla. En namnkunnig jury väljer ut toppnominerade kandidater som intervjuas&filmas. Dessa intervjuer sprids via webb och media. Utdelning av priset skedde 27 april 2017 på SwedishMT årsmöte på Grand Hotel. Prisutdelningen sker under festliga former för att ytterligare understryka vikten av att ny teknik når ut i vården och uppmuntra de eldsjälar som arbetar med detta. 1 sept 2017 öppnar nästa nomineringsomgång som delas ut våren 2018.

Externa länkar

Medtech4HealthInnovationAward är ett pris som vänder sig till er som arbetar med medicinteknik inom vården.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.