Medtech, forskning och utveckling i Sverige

Diarienummer
Koordinator SJUKVÅRDSLEVERANTÖRERNAS SERVICE AKTIEBOLAG - Swedish Medtech
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04793

Statistik för sidan