Medskapande och AI för en lokal sportbevakning som engagerar och inkluderar

Diarienummer 2017-03629
Koordinator UNITED ROBOTS I SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 1 280 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång FashionTech och MediaTech - från analog till digital

Syfte och mål

"Vi kopplar ihop publicisten med publiken genom en automatiserad kommunikation. Vi skapar medborgarjournalistik i den lokala idrotten". Så löd syftet med projektet. Kvaliteten ska vara så hög att texterna kan publiceras i traditionell lokal media. I och med att automatiska texter med automatiskt inhämtade kommentarer varje dag publiceras på svenska lokala mediesajter, är syfte och mål med projektet uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

Resultat: Tränare, läsare och publicister uppskattar de med kommentarer berikade texterna. United Robots har byggt en digital AI-plattform för att automatiskt skicka meddelanden till tränare, ta emot kommentarer, behandla dem och infoga dem i redan publicerade automatiskt producerade texter på tidningarnas hemsidor. Flera svenska lokala mediehus har köpt servicen.

Upplägg och genomförande

Projektet har i stort sett följt den plan som lades fast i ansökan. När det gäller den digitala utvecklingen har processen löpt på bra, och vi har snarare gått snabbare fram än väntat och även kommit längre. Den största utmaningen har varit de delar av projektet som är beroende av mänsklig interaktion. Det har till exempel visat sig vara viktigare än vi trodde att förankra processen hos lagens tränare. Gentemot publicisterna har vi varit tvungna att garantera manuell moderering av kommentarerna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.