Medskapande och AI för en lokal sportbevakning som engagerar och inkluderar

Diarienummer 2017-03629
Koordinator UNITED ROBOTS I SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 1 280 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juli 2018
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång FashionTech och MediaTech - från analog till digital

Syfte och mål

“Vi kopplar ihop publicisten med publiken genom en automatiserad kommunikation. Vi skapar medborgarjournalistik i den lokala idrotten.” Projektet syftar till att skapa en automatiserad kommunikation mellan idrottsutövare/lagledare på lägre nivåer och redaktionen på lokala mediehus. Det ska ta automatiserade matchtexter ("robottexter") till nästa nivå genom att ge dem “själ” i form av citat, bilder och analyser från idrottarna själva. Det ger ökad synlighet för framför allt lokala utövare av ungdoms- och damidrott, och hjälper lokala tidningar till ett sådant innehåll.

Förväntade effekter och resultat

Vid projektets slut ska vi ha en teknisk prototyp där publicisten skapar redaktionella sporttexter med hjälp av automatiskt producerade texter (NLG) och bidrag från läsare, idrottare, etc (co-creation). Automatiserade utskick av pushar/sms går till lagledare/spelare efter spelad match, så att de kan bidra med matchresultat, kommentarer om matchen, bilder och analyser. Publiken ges i nästa steg möjlighet att bidra med bilder och reaktioner. Materialet kompletterar automatiserade matchtexter som redan idag publiceras digitalt och i print hos många lokala mediehus.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med intervjuer med intressenter som idrottsföreningarna, lokalsportpubliken och med journalister på samarbetande media för att avgöra innehåll och arbetsprocess i första steget. Baserat på de intervjuerna gör vi en tjänsteprototyp där vi testar våra hypoteser. Efter det: modellera och utveckla en första version av den tekniska produkten och att testa den. Efter acceptans av version 1 börjar vi ett iterativt utvecklingsarbete där vi testar av mot föreningarna, publiken och redaktionerna med målet att ha färdig tjänst klar till fotbollsstarten 2019.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.