Medielandskapets dynamik och demokatisk utveckling

Diarienummer 2008-03976
Koordinator INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING AB - Internationella Handelshögskolan
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - januari 2009
Status Avslutat