MEDEA+ 2T206: SIAM

Diarienummer
Koordinator Signal Processing Devices Sweden AB
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - februari 2011
Status Avslutat