Medarbetarinnovation och entreprenörskap

Diarienummer 2018-04285
Koordinator Dr. Saeid AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att testa en innovationstävling som format för att a) extrahera anställdas egna syn på industribolags dolda problem b) hitta nya affärsmöjligheter c) innovera strukturer och processer Målet är att undersöka om den innovationsmodell som tagits fram inom Serendipity-sfären är ett hållbart och långsiktigt alternativ för svenska stora industriföretag i sitt innovationsarbete. Det uppfylls om ett industriföretag är villigt att investera i den ur tävlingen framtagna affärsidén, samt om minst 24% av tävlande är kvinnor.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat är ett utlåtande om den föreslagna processen kan vara ett sätt för industrianställda att kommunicera problem, presentera sina idéer och förverkliga sina drömmar på ett sätt som stärker den svenska industrins innovationskapacitet. Utlåtandet berör huruvida initiativet och tävlingen engagerat på ett jämlikt och inkluderande sätt och om idéerna som tagits fram är av den dolda karaktär som antagits i hypotesen. Vidare kommer även ett examensarbete inom industriell ekonomi att skrivas och presenteras.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget är enligt föreslagen tidplan fördelat i projektfaser. Första fasen som löper över en månad till mitten av december handlar om att sätta upp en hemsida och förbereda projektet. Nästkommande månad är tävlingen utlyst och den marknadsförs. Under januari och februari så följs deltagandet upp och analyseras där februari och mars dedikeras till att välja ut en vinnare för idéförädling och sk. "ideation". I mars fram till projektslut så föreslås en kommersialisering av idén att pitchas för relevanta svenska industriföretag.

Externa länkar

Hemsida för information och spridning av tävlingen i sig.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.