Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Medarbetarinnovation och entreprenörskap

Diarienummer
Koordinator Dr. Saeid AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att publicera en innovationstävling som ämnade att hitta och lösa dolda problem som finns inom storbolag tillsammans med anställda på dessa bolag. På det hela taget verkar det ha varit en mycket god, och av svenska industri uppskattad, idé att utgå ifrån anställdas problembeskrivningar i verksamheten, lyfta ut lösningsprocessen ur den befintliga organisationen och återkomma med ett lösningsförslag som är färdigt att levereras av ett externt bolag.

Resultat och förväntade effekter

120 000 intresserade personer i svensk industri, 46 problemformuleringar och 2 nystartade företag för 600 000 kronor på ett halvår ser vi som ett oerhört gott resultat. De förväntade effekterna är två skalbara verksamheter, som på grund av tävlingens utformning och strategi startas med mycket goda produkter som löser tydliga och bekräftade problem för betalningsvilliga andra organisationer. Bolagen har attraherat kapital från investerare och står redo att anställda personal och således bidra till både arbetsmöjligheter ny svensk innovation.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet var framgångsrikt om en tog det en månad längre än enligt plan. Den extra månaden var på grund av att uppföljningen och analysen tog längre tid än förväntat då intresset och antalet inskickade problembeskrivningar var större än väntat. Vi har nu arbetat fram en innovationsmodell som är mer skalbar än alla kända innovationsprocesser som vi hört talas om och kommer därför genomföra processen igen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2018

Diarienummer 2018-04285

Statistik för sidan