Mätning av värmeledning hos termiska barriärskikt

Diarienummer
Koordinator Hot Disk AB
Bidrag från Vinnova 184 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01297

Statistik för sidan