Mätning av värmeledning hos termiska barriärskikt

Diarienummer
Koordinator Hot Disk AB
Bidrag från Vinnova 184 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2010
Status Avslutat