Materials Innovation Community MIC

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Öresundsuniversitetet
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03979

Statistik för sidan