Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mass propagation of elite Norway spruce (elitgran) for industrial use

Diarienummer
Koordinator SweTree Technologies AB - SweTree Technologies AB, Umeå
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - mars 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-02182

Statistik för sidan