Mass propagation of elite Norway spruce (elitgran) for industrial use

Diarienummer 2006-02182
Koordinator SweTree Technologies AB - SweTree Technologies AB, Umeå
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - mars 2009
Status Avslutat