MASIT - Metoder för Att Skapa Innovativa Tjänster

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid december 2007 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02889

Statistik för sidan