MARS2

Diarienummer
Koordinator Sony Ericsson Mobile Communications AB
Bidrag från Vinnova 1 940 770 kronor
Projektets löptid januari 2008 - juni 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00500

Statistik för sidan