Marple The Story Sniffer

Diarienummer 2016-02141
Koordinator LINKÖPINGS UNIVERSITET HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 55 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är utveckla en i hög grad automatiserad nyhetstjänst som hjälper redaktioner (och på sikt även andra organisationer) att hitta nyheter i stora mängder data. Vi har utvecklat en algoritm som scannar statistiska tidsserier och ´larmar´ när den identifierar journalistiskt intressanta avvikelser. Tjänsten ska hjälpa i första hand lokalredaktioner dra nytta av den snabbt växande tillgången till öppen data.

Förväntade effekter och resultat

Målet är att utveckla en tjänst som verkligen är användbar för redaktioner och som de är beredda att betala för. Målet är att tjänsten ska bygga på maximal automatisering och skalbarhet, vilket gör att den också ska kunna fungera i andra länder.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att bestå av ett antal etappmål vars syfte framför allt är att testa idéns skalbarhet och verifiera att det finns en marknad. På den svenska marknaden har vi knutit Nyhetsbyrån Siren till oss som en utvecklingspartner, vilket låter oss testa skarpt mot i praktiken samtliga svenska lokalredaktioner. Över det kommer vi söka internationella samarbeten och kunder över bortom journalistiken.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.