Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Marple The Story Sniffer

Diarienummer
Koordinator LINKÖPINGS UNIVERSITET HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 55 000 kronor
Projektets löptid juli 2016 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att utveckla en i hög grad automatiserad nyhetstjänst som hjälper redaktioner (och på sikt även andra organisationer) att hitta nyheter i stora mängder data. Utifrån den utvecklade algoritmen har en tjänst, Newsworthy, byggts upp som scannar statistiska tidsserier och ´larmar´ när den identifierar journalistiskt intressanta avvikelser. Tjänsten var tänkt att hjälpa i första hand lokalredaktioner dra nytta av den snabbt växande tillgången till öppen data men dialoger har också inletts med andra möjliga kunder.

Långsiktiga effekter som förväntas

Målet har varit att utveckla en tjänst som verkligen är användbar för kunderna och som de är beredda att betala för. Den utvecklade tjänsten är fortfarande under pilotanvändning och affärsdialoger med flera kunder kommer inledas. Det har tagit längre tid än förväntat att komma vidare i dialogerna, nu har ett substantiellt antal möjliga kunder börjat använda tjänsten och förhoppningen är att dessa inledda dialoger kan konverteras till affärer framöver. Tjänsten bygger fortsatt på maximal automatisering och skalbarhet, vilket gör att den också ska kunna fungera i andra länder.

Upplägg och genomförande

Eftersom det varit en stor utmaning att nå några som helst finansierade steg inom programmet kan inga uppfyllda mål eller effektbidrag kopplat till såna insatser redovisas. Positiva effekter av de parallella (ofinansierade) insatserna har varit pilotprojektet med Lärarförbundet lett till dem som den första betalande kund utanför journalistiken. Satsingen är också nominerad till internationella Data Journalism Awards som årets innovation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02141

Statistik för sidan