Marknads och usability projekt för EEG - marknadsundersökningar

Diarienummer
Koordinator Grundstenen 129772 u ä - ZenInSight AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - november 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01574

Statistik för sidan