Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Manganexponering från mat och dryck - relaterade hälsorisker

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutet för miljömedicin
Bidrag från Vinnova 1 124 512 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - september 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt är att utvärdera de hälsorisker som är relaterade till olika former av manganexponering, speciellt för foster och spädbarn, genom att utnyttja den samlade expertis som finns tillgänglig hos de medverkande institutionerna. Ett mål är även att skapa ett långsiktigt samarbete för utbyte av både forskare och studenter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Detta projekt kommer att bidra till en förbättrad hälsobaserad databas för manganexponering och ge en ökad förståelse för betydelsen av olika exponeringsvägar och -former. Det kommer därmed att bidra till bättre riskbedömningar, speciellt med avseende på spädbarns exponering, fr a risk för höga intag via vatten och modersmjölksersättning. Det kommer även att resultera i ett utbyte av forskare och studenter mellan de medverkande institutionerna, utbyte av information med myndigheter i de två länderna samt bidra till två läroböcker i medicinsk geologi.

Upplägg och genomförande

Med hjälp av geologiska data kommer områden med risk för förhöjd manganexponering i Sverige och i delstaten Western Australia (WA) att identifieras. Genom tillgång till epidemiologiska data över förekomsten av neurologisk sjukdom i ett högexponerat område i WA kommer eventuella samband att sökas och resultaten användas i utvärderingen av manganexponering i Sverige. En analys kommer även göras över spädbarns direkta exponering från mat och vatten, vilken kommer att integreras i ett pågående projekt på KI som utvärderar spädbarns utveckling i förhållande till manganexponering från dricksvatten. För att skapa en plattform för långsiktigt samarbete, samt tillgodogöra den samlade expertisen från de tre deltagande institutionerna kommer en kurs att utvecklas. Den kommer att hållas på samtliga institutioner och ger möjlighet till utbyte av studenter, lärare och forskare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01147

Statistik för sidan