Management and content IPTV solutions

Diarienummer
Koordinator Barret AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - september 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01211

Statistik för sidan