Målrelaterade policies för självmanagerande nät och system

Diarienummer
Koordinator Ericsson AB - Ericsson AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2010
Status Avslutat