Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Makertjej - nationellt initiativ för kvinnliga makers

Diarienummer
Koordinator Ebba Kierkegaard
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - mars 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

I en nationell insats har ett rikstäckande nätverk etablerats med kvinnliga makers och supporters på och utanför makerspace-miljöer för att stimulera tjejers makersintresse och bredda deltagandet i makerrörelsen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett nationellt nätverk har växt, från att ha varit ett lokalt initiativ på Stockholm Makerspace, till att idag ett hundratal personer runt om i landet är engagerade. Resurser, såsom guide för social media och grafisk verktygslåda, har tagits fram inom projektet för alla som vill arrangera ett Makertjej-event. Ett betydande utfall är den normkartläggning som gjordes av makerrörelsen 2016, som ett resultat av identifierade behov inom nätverket.

Upplägg och genomförande

Två nationella träffar har genomförts under projektets gång. Ett 20-tal kvinnliga makers lyftes fram att representera sina olika makerspaces och makerinitiativ på den första nationella träffen, och av dem så är det nu tre kvinnor som är ledamöter i Makers of Swedens styrelse. Tack vare Vinnova-stödet har normingenjörerna Add Gender anlitats för att kartlägga normer inom makerrörelsen och som stöd i att ta fram rekommendationer till Makers of Sweden, i hur den nya riksorganisationen kan förvalta och vidareutveckla ett arbete kring värdegrund, inkludering och jämställdhet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 maj 2017

Diarienummer 2015-04262

Statistik för sidan