Maintenance and Auto-correction of Broadband Networks

Diarienummer
Koordinator TeliaSonera Aktiebolag - TeliaSonera AB, Luleå
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01866

Statistik för sidan