Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Lupin för innovation av klimatsmart och smakrik mat

Diarienummer
Koordinator NORDVARA NORDISK RÅVARA AB - OpenEye AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - november 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet Lupin för innovation av klimatsmart och smakrik mat har haft som syfte att utveckla kunskapen och möjligheten att använda lupin för livsmedelsproduktion i Sverige. Målet var att skapa en generisk, neutral livsmedelsbas genom att använda ren växtråvara och lupinens naturliga emulgerande egenskaper. Vår innovation är att vi har lyckats skapa en lupinbas med utmärkt näringsprofil som möjlig råvara för ett stort antal olika livsmedel. Vi har demonstrerat de goda livsmedelstekniska egenskaperna och skapat en välsmakande prototyp som vann tävlingen Klimatsmart protein.

Resultat och förväntade effekter

Vår livsmedelsbas på lupin är en innovation inom livsmedelsområdet och en ny plattform för livsmedelsutveckling. Effekten av detta är ett starkt ökande intresse för lupin från livsmedelsbranschen. Många letar efter växtbaserade proteinkällor och ser mycket positivt på att lupin kan odlas ekologiskt i Sverige till konkurrenskraftigt pris. Lupinbasens tillämpbarhet både som halvfabrikat inom restaurangsektorn och som råvara för livsmedelstillverkning inom industrin kommer med stor sannolikhet medverka till ökad svensk livsmedelsproduktion.

Upplägg och genomförande

Nordisk råvara har fokuserat på tester för att ta fram en livsmedelsbas. Vi har systematiskt provat flera olika recepturer för att uppnå god näringssammansättning, lämplig konsistens och neutral smak. Vi har testat materialets stabilitet och beständighet och egenskaper vid uppvärmning och nedkylning. Vi har också tillverkat flera olika prototyper av livsmedel för att prova ut ett bidrag med tillräcklig gastronomisk kvalitet för att kunna vinna smaktävlingen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02363

Statistik för sidan