Ljura taklift

Diarienummer 2017-01931
Koordinator BM DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - september 2019
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Idag finns ca 1 miljon lägenheter i 2-4 våningshus som saknar hiss. Ljura Taklift, är en lösning för upp till 2 personer varav 1 med rullstol. Den fyller behovet av vertikal förflyttning för att kunna nå sin bostad. Konstruktionen utnyttjar trappornas undersida för hissens vertikala belastning. Ingreppet i byggnaden blir minimalt. Investeringen genomföras till en tredjedel av konkurrerande hisslösningar utan att nämnvärt påverka byggnaden i övrigt. Syftet är att möta ovanstående behov. Målet är att till den 31 mars 2018 färdigställa en prototyp för demonstration och produktion.

Förväntade effekter och resultat

Effekterna av detta projekt är att prototypen kan installeras och demonstreras för aktuella målgrupper som t.ex. fastighetsägare inom främst allmännyttan, intressenter inom kommunal omsorg samt intresseorganisationer. Resultat av genomfört projekt är att prototypen ska utvärderas och utgöra underlag för tillverkning.

Planerat upplägg och genomförande

Prototypen "Ljura taklift" utvecklas och färdigställs i samverkan med teknisk kompetens. Följande områden är föremål för färdigställande: Drivanordning, fästen i takprofil, lastplatta och skyddsutrustning samt elförsörjning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.