Ljudprojekt

Diarienummer
Koordinator AudioTechture Handelsbolag
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2009 - december 2009
Status Avslutat