Ljudbarriär

Diarienummer
Koordinator Indusec AB
Bidrag från Vinnova 376 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - april 2010
Status Avslutat