Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Livslängd och beständighet hos trä utomhus ovan mark samt i klimatskärmen

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 20 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - oktober 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02392

Statistik för sidan