Livslängd och beständighet hos trä utomhus ovan mark - WoodExter

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 2 668 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01638

Statistik för sidan