Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Livscykelanalys, hur enkelt kan det bli?

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för samhällsplanering och miljö
Bidrag från Vinnova 1 654 799 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2017
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02067

Statistik för sidan