Livscykelanalys, hur enkelt kan det bli?

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för samhällsplanering och miljö
Bidrag från Vinnova 1 654 799 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2017
Status Avslutat