Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Live-In Smartgrid

Diarienummer
Koordinator Sustainable Innovation i Sverige AB - Projektledning
Bidrag från Vinnova 8 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - september 2023
Status Pågående

Syfte och mål

Live-in Smartgrid ar en testbadd som skapar forutsattningar for en effektivare utveckling mot ett fossilfritt energisystem genom att behovsagare och leverantorer av energilosningar traffas i en innovativ losningsfokuserad miljo i mycket nära samarbete med slutkunder . Den oberoende testmiljon har framarbetade avtal och processer som gor att foretag snabbt kommer igang med testverksamhet och produktverifiering med insamlat mätdata och faktiska kunder.

Förväntade effekter och resultat

Nar vi nar 2023 har projektet utvecklats till en fungerande testbadd och sjalvgaende organisation med aktiva projekt som arbetar tatt med energiomstallningen. Kunder och foretag tvars over Sverige ar anslutna, och en koppling intenationellt, vilket baddar for en overforing av kunskap och engagemang till lokala energisystem med samarbeten som ar pa god vag att losa Sveriges utmaningar 2025 och framat.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har många intressenter i ett stort nätverk och ett starkt engagemang med redan pågående egna testprojekt och vi kommer tidigt titta på befintliga behov hos behovsägare för att snabbt etablera pilotprojekt som kan hjälpa oss att bygga upp testbädden. Vi kommer att genomföra pilotprojekt både under projekteringsfas och genomförandefas. Genom ett stort nätverkande kommer vi att jobba så dynamiskt som möjligt för att nå en kommersiellt intressant testbädd.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2018

Diarienummer 2018-02809

Statistik för sidan