Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Live-In Smartgrid

Diarienummer
Koordinator Sustainable Innovation i Sverige AB - Projektledning
Bidrag från Vinnova 8 798 935 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - september 2023
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med Live-in Smartgrid var att utveckla en testbädd inom smarta elnät som kan bidra till att lösa kapacitetsutmaningar i elnätet i Uppsala med potential i resten av Sverige. Testbädden har omfattat tre områden: elnät, slutanvändare och en IoT data-hub: - Elnät och kapacitetsutmaningen har belysts i pilotprojekt samt seminarier för kunskapsspridning på området. - Slutanvändare har engagerats i form av fastighetsägare och privatpersoner. - En IoT- datahub har byggts med data från projekt och elanvändare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Utmaningarna med effektbrist är fortsatt högaktuella. Genom projektet har kunskapslyft, projekt, verifierade resultat och fokus på implementation bidragit till att minska beslutsvägar och påskyndat den hållbara omställningen. Exempel på resultat är projekt med: - Uppsala Parkerings AB, Uppsala Universitet, Volvo Cars och CEVT som bidrar till strategi för Uppsalas alla parkeringshus gällande laddinfrastruktur med elnätsbalansering. - Fastighetsägare av skolkök där beteendeförändring och teknik möjliggör effektreduktion vilket även resulterat i ett nytt företag.

Upplägg och genomförande

Upplägget baserades på bred aktörsamverkan med 17 parter från näringsliv, samhälle och akademi. Genomförandet har omfattat både projektutveckling, seminarieverksamhet samt övrig resultat- och kompetensspridning. Projektet har regelbundet haft möten med styrgrupp och referensgrupp samt utvecklat och genomfört utvecklingsprojekt. För att få in fler perspektiv och bidra till kompetensutveckling inom energiområdet har projektet även arbetat med studenter och totalt har det resulterat i ett 30-tal studentprojekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2023

Diarienummer 2018-02809

Statistik för sidan