Lipotoxicitet och metabol dysfunktion-Utveckling av insulinresistens och kopplad hjärt-kärlsjukdom

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Wallenberglaboratoriet
Bidrag från Vinnova 2 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01957

Statistik för sidan