LINNEA: Mobiltelefontjänst med stöd för kognitiv beteendeterapi

Diarienummer
Koordinator Omnitus AB
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar