LINNEA: Mobiltelefontjänst med stöd för kognitiv beteendeterapi

Diarienummer
Koordinator Omnitus AB
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - december 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01057

Statistik för sidan