Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lingio - Kurser i Yrkessvenska

Diarienummer
Koordinator Lingio AB - SUP46
Bidrag från Vinnova 1 290 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juli 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

I detta projekt har Lingio i samarbete med flertalet storföretag och branschorganisationer haft som mål att utveckla digitala kurser i yrkessvenska för branscher där det finns en tydlig önskan att anställa personer med utländsk bakgrund, och där goda kunskaper i yrkessvenska medför att de snabbare kan komma in på arbetsmarknaden eller att de bättre klarar sig på arbetet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att vi har producerat ett flertal digitala och interaktiva språkkurser i yrkessvenska för följande branscher: fastighet, IT, mjukvara, hotell, storkök, lokalvård och busschaufför. Utfallet (och förväntande effekter) har varit att utrikes födda rekryter eller nyanställda fått tagit del av dessa kurser, förbättrat sitt yrkesspråk, och själva uttryckt att de därmed bättre klarar av sin praktik och arbetsuppgifter.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen har haft ett nära samarbete för att producera kursmaterial som är relevant för ett flertal branscher. På så vis kan t.ex. kursen i bussvenska användas av alla bussbolag i Sverige för att utbilda rekryter och praktikanter. Lingios yrkeslärare och författare har samarbetat med experter inom sina respektive branscher under kursproduktionen, t.ex. har flertalet busschaufförer medverkat i framställandet av kursen i bussvenska, och likadant för alla anda kurser som producerats i detta projekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 juni 2017

Diarienummer 2017-02484

Statistik för sidan