Lingio - Kurser i Yrkessvenska

Diarienummer 2017-02484
Koordinator Lingio AB - SUP46
Bidrag från Vinnova 1 290 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation - långsiktigt hållbara lösningar

Syfte och mål

Forskning i migration visar på att förmågan att behärska det lokala språket är bland de viktigaste faktorerna för att komma in på arbetsmarknaden i ett nytt land. Lingio har redan framgångsrikt tagit fram digitala språkverktyg och generella kurser i svenska. I detta projekt vill vi i samarbete med de olika partnerbolagen ta fram kurser i yrkessvenska för branscher där det finns stort behov att anställa personer med utländsk bakgrund och där goda kunskaper i svenska gör att de snabbare kan komma in på arbetsmarknaden.

Förväntade effekter och resultat

Lingio har som ambition att utveckla yrkeskurser i svenska som har potential att: 1) Betydligt korta ner tiden det tar för nyanlända och medborgare med utländsk bakgrund att få arbete. 2) Snabbt få in arbetskraft till flertalet branscher som har stor brist på personal och därmed säkra en fortsatt tillväxt i dessa branscher.

Planerat upplägg och genomförande

I detta projekt kommer vi tillsammans med partnerbolagen som sitter på branschkunskapen att ta fram kurser i yrkessvenska. Partnerbolagen har specifikt valts ut för att de är verksamma i branscher som är relevanta och globalt gångbara såsom transport, IT, teknik, fastighet, hotell, restaurang, städ och detaljhandel. Vi kommer att ta fram dessa kurser på ett smart sätt så att vi med minimal insats kan anpassa dem till andra språk. Detta öppnar upp för att nå företagskunder globalt som är verksamma i dessa branscher.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.