Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

LIMA - Lindholmen Integrated Mobility Arena

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 24 117 775 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - februari 2022
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

LIMA-tjänsten inkluderar en digital tjänst som samlar tjänsteutbudet och informerar användaren om tillgänglighet och trafikläge. Parallellt med den digitala tjänsten har fysiska mobilitetshubbar utvecklats på Lindholmen med syftet att samla, tillgängliggöra och förenkla användandet av delad mobilitet. LIMA-tjänsten testades under ett år med start i oktober 2020. Trots coronapandemin och begränsade möjligheterna att resa då hemarbete varit rådande under perioden, så har testanvändare och de företag som anslöt sig till piloten utvärderat tjänsten.

Långsiktiga effekter som förväntas

LIMA-tjänsten har potential att erbjuda ett attraktivt alternativ till privatbilism genom att samla och erbjuda delad mobilitet till användare. För att bättre kunna göra det behöver tjänsten inkludera fler av de delade transportslag som är tillgängliga i staden och dessa tjänster bör vara djupintegrerade. Alltså, de bör vara möjliga att både boka och betala i LIMA-appen för att anses lättillgängliga. Dessutom bör tjänsten på ett tydligare sätt guida användarna i reseplaneringen och val av färdslag.

Upplägg och genomförande

LIMA-projektet och flera andra liknande projekt i Sverige har lyft samma problematik att begränsande lagstiftning och oklart ägandeskap bromsar utvecklingen av hållbar delad mobilitet och MaaS. Det är idag inte möjligt att kommersialisera lösningar som är effektiva och attraktiva för användare och det bör vara en prioritet att lösa dessa frågor. Det är ett viktigt läge nu att ta steg framåt i utvecklingen för att implementera MaaS, både för den omställning som är nödvändig för klimat och miljö och för att Sverige inte ska halka efter i ett europeiskt perspektiv.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 mars 2022

Diarienummer 2018-02754

Statistik för sidan