LIMA - Lindholmen Integrated Mobility Arena

Diarienummer 2018-02754
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 22 875 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet LIMA (LIndholmen Integrated Mobility Arena) syftar till att använda ny teknik och nya affärsmodeller för att förändra resebeteendet för en stor grupp anställda (1,000 personer) på olika företag på Lindholmen området i Göteborg, genom att få fler att resa kollektivt men med möjlighet att utnyttja olika individuella fordon under arbetsdagen. Avsikten är att de tjänster som etableras inom projektet ska kunna fortsätta under hållbara kommersiella villkor, även efter att projektfinansieringen är slut.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntar sig att, inom gruppen av pilotanvändare, drastiska minska användandet av egen bil till jobbet. Som en bieffekt av detta borde den totala biltrafiken till och från Lindholmsområdet minska, samt tillgången på parkeringsplatser för besökande bli ett mindre problem. Projektet förväntas också att generera avsevärd kunskap runt bl.a tekniska lösningar för P2P bildelning, affärsmodeller runt delad mobilitet, samt policyförändringar för att möjliggöra dessa lösningar.

Planerat upplägg och genomförande

Första året används för att tillsammans med användarna, definiera och utveckla de tjänster som ska implementeras. Teknik ska utvecklas t.ex. för att möjliggöra bildelning med märkesoberoende nycklar och en dynamisk trafikledningsfunktion mha av AI. Själva piloten startar i slutet av 2019, och kommer att utvärderas noga för att bedöma vilken grad av beteendeförändring projektet lyckas uppnå.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.