Lean Produktutveckling, ?Ett effektivt arbetssätt? ? hur vet man det?

Diarienummer 2009-04012
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Chalmers tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 496 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat