Laurie

Diarienummer
Koordinator No Picnic AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - mars 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03544

Statistik för sidan