Lättviktskonstruktion av ett kryssningsfartyg, (LÄSSk)

Diarienummer
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Brandteknik
Bidrag från Vinnova 2 750 000 kronor
Projektets löptid mars 2008 - april 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00653

Statistik för sidan