Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lättviktsfixturer med integrerade optiska fibrer för in-situ tillståndsövervakning

Diarienummer
Koordinator FLEXPROP AB
Bidrag från Vinnova 1 451 940 kronor
Projektets löptid mars 2016 - november 2016
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att använda sensorer baserade på fiberbraggitter (FBG) i syfte att att mäta tillståndet i processutrustning. Projektet har avbrutits då det visade sig att att målen inte hade förutsättningar att uppfyllas eftersom FBG-sensorerna var för känsliga för påverkan från omgivande mijlö.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har avbrutits och det specifika målet har inte uppnåtts. Det övergripande projektet kring lättviktsproduktionsteknik för stora självbärande strukturer fortsätter dock.

Upplägg och genomförande

Upplägget följde planen så länge projektet pågick. Dock visade sig den forskning som föregick projektet inte ge förutsättningar att uppnå förväntade resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2017

Diarienummer 2016-00849

Statistik för sidan