Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lättanvänd utläsning, lagring och analys av Invisense unika fuktsensor

Diarienummer
Koordinator Invisense AB
Bidrag från Vinnova 685 500 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att nästan vem som helst ska kunna använda InviSense fuktskanner med minimal utbildning, den som mäter behöver alltså inte kunna analysera mätresultatet. Efter att de har lästs av skulle mätdatan automatiskt sparas i en molnlösning, mätningar skulle presenteras i en tydlig tabell med rött, gult och grönt ljus. De gröna behöver egentligen inte analyseras, de gula håller man ett öga på och de röda skickas till lämplig resurs för analys och eventuell åtgärd. InviSense har idag en fullt fungerande lösning enligt projeketbeskrivningen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet är som planerat projekt. Den körs live idag hos ett antal kunder och levererar analyserbar data.

Upplägg och genomförande

Projekt har genomförts enligt plan, många har varit inblandade i utvecklingen och många har testat lösningen efterhand som den växt fram. Det finns såklart förbättringspotential men den är användbar och säljbar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04317

Statistik för sidan