Lättanvänd utläsning, lagring och analys av Invisense unika fuktsensor

Diarienummer 2017-04317
Koordinator Invisense AB
Bidrag från Vinnova 685 500 kronor
Projektets löptid november 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Skapa en lättanvänd lösning for att läsa av sensorn, med hjälp av en app i en läsplatta och Fuktskanner, så lättanvänt att man ska kunna göra dessa mätningar med minimal utbildning.

Förväntade effekter och resultat

Våra förväntningar är att vi ska kunna leverera en hel lösning, från installerad fuktsensor via ett väldigt enkelt sätt att mäta fukten och lagra den i en lättanvänd lösning, InviSense Cloud. Data ska över tid kunna kombineras med annan extern data och kunna ge ny kunskap som ska kunna bidra till nya innovativa materialval och konstruktionssätt som ska leda till ett bättre och hållbarare boende.

Planerat upplägg och genomförande

Vi lägger stor vikt att utvärdera behov och arbetssätt, det sker via intervjuer och tester på de målgrupper som vi ser som de primära. När detta är konstaterat tar vi fram enklare prototyper att utvärdera dem, efterhand spå kommer en lättanvänd och nyttig lösning att växa fram. Under tiden och efter kommer det att byggas de funktioner som baseras på det tekniska behovet och resultatet av utvärderingarna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.