Lärspelsportal för nöje och nytta

Diarienummer
Koordinator Jirafa AB
Bidrag från Vinnova 1 359 808 kronor
Projektets löptid januari 2009 - januari 2010
Status Avslutat