Lamininmatrix - Operativsystem för stamcellsodling, celldifferentiering och human cellterapi

Diarienummer
Koordinator BioLamina AB
Bidrag från Vinnova 4 736 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - oktober 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00185

Statistik för sidan