Läkemedelsutveckling mot influensavirus

Diarienummer 2009-02857
Koordinator Vironova AB (publ)
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - oktober 2009
Status Avslutat