LadleHeat - Termografiskt processtöd i metallurgisk industri

Diarienummer
Koordinator METSOL AB
Bidrag från Vinnova 1 320 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00719

Statistik för sidan