LadleHeat - Termografiskt processtöd i metallurgisk industri

Diarienummer 2009-00719
Koordinator METSOL AB
Bidrag från Vinnova 1 320 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - september 2010
Status Avslutat