Kyl- och variabelcykelkoncept för mellanturbinhus

Diarienummer
Koordinator Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - mars 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01277

Statistik för sidan