Kyl- och variabelcykelkoncept för mellanturbinhus

Diarienummer 2009-01277
Koordinator Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - mars 2011
Status Avslutat