Kvinnors pendling ur mobilitets- och genusperspektiv

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Kulturgeografiska institutionen
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid maj 2007 - december 2013
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02063

Statistik för sidan