Kvantbaserade elektriska normaler

Diarienummer 2016-02726
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - juni 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Riksmätplatsen har under många år utvecklat och använt normaler baserade på kvantfysik för realisering av två av SI-systemets elektriska enheter, volt och ohm, genom att utnyttja Josephsoneffekten och den kvantiserade Halleffekten. Dessa kvantfenomen utgör grunden för riksmätplatsens spårbarhet för all elektrisk metrologi inom likströms och lågfrekvensområdet. Syftet med projektet är att utveckla mätmetoder och nya/bättre realiseringar baserade på Josephsoneffekten och kvantiserad Halleffekt för ytterligare tillämningar.

Förväntade effekter och resultat

Inom flera tillämpningsområden är forskargruppens kompetens och verksamhet internationellt ledande med ett omfattande deltagande i forskningsprogram som EMRP och EMPIR. Projektet är ett komplement och stöd till EU-projekten och är en avgörande faktor för deltagande i framtida projekt som en attraktiv partner. Projektet har 4 huvudmål: 1. Automatiserad 10 V dc-Josephson-normal 2. Graphene-normal för resistansrealisering 3. Direktkalibrering av termoomvandlare 4. Ny impendansbrygga

Planerat upplägg och genomförande

Projektet sträcker sig över tre år. Orsaken är främst att samtliga mål är beroende av exempelvis utveckling av elektronik och samarbete med andra NMIer/universitet/leverantörer. Detta leder ofta till en långsammare projekttakt. Genom samplanering mellan de fyra parallella delprojekten (målen) kan arbetet vid riksmätplatsen utföras på ett tidsmässigt effektivt sätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.