Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kvantbaserade elektriska normaler

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Riksmätplatsen använder kvantfysik för realisering av två av SI-systemets elektriska enheter, volt och ohm. Syftet med projektet var att utveckla nya/bättre mätmetoder och realiseringar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Mätmetoder för realiseringarna av volt och ohm har utvecklats. Detta inkluderar exempelvis ett automatiserat mätsystem för Josephsonmätningar upp till 10 V samt ett mätsystem baserat på grafen och en torr kryostat för utnyttjande av kvantHall effekten. Från resultaten kan nya mätmetoder/tjänster skapas för kalibreringskunder. Resultaten har även bidragit till publicerade artiklar. Vidare har vi bättre möjligheter när nya forskningsprojekt formuleras, både nationellt och inom EURAMET.

Upplägg och genomförande

Projektet formulerades i fyra delar/mål. Mål 1 och mål 2 är likströmsapplikationer av Josephsoneffekten respektive kvantHalleffekten. Mål 3 och mål 4 är växelströmsapplikationer av Josephsoneffekten. KvantHalleffekten i grafén och dess användning för realisering av SI-systemets elektriska resistansenhet (ohm) är ett mycket aktuellt och uppmärksammat forskningsområde med en snabb utveckling. Denna del av projektet kom därför att utökas jämfört med projektplanen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02726

Statistik för sidan